RSS
 

Velkommen til Hjørring Sundhedscenter

Hjørring Sundhedscenter er sundhedens generator i Hjørring Kommune

I sundhedscentret har vi samlet vores medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, der skal bidrage til at kvalificere kommunens sundhedsindsatser nu og i fremtiden.

Efter devisen "vi har den sundhedsfaglige viden – I har borgerkontakten" tilbyder vi partnerskab med de øvrige forvaltninger i kommunen, almen praksis og sygehusene, idrætsforeninger, skoler, patientforeninger m.fl. om at iværksætte konkrete sunde tilbud og rammer til vores borger, så kommunens sundhedspolitik realiseres.

Hjørring Sundhedscenter er den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse.Vi tilbyder desuden selv en række sunde tilbud til vores borgere, hvor vores sundhedskonsulenter kommer ud i lokalsamfundene på f.eks. bibliotekerne, aktivitetsklubber og boligområder.

Desuden har vi en række tilbud i Sundhedscentrets fysiske ramme.

Du kan læse mere om Sundhedscenterets mange tilbud her.

 

 


Sitemap A-Å
 

Adresse og telefonbog

Hjørring Sundhedscenter

Hjørring Sundhedscenter november 2010

Kronisk sygdom

 

Citat om sundhed

Sundhedscitat